Neplatiči u SVJ

Fond oprav, elektřina, vodné a stočné, vytápění .... nejhlavnější platby majitelů bytových jednotek v rámci společenství vlastníků jednotek v domech, ve kterých vlastní byt. 

Mnoho společenství vlastníků jednotek (SVJ) se potýká s dluhy svých členů. Ty vznikají neplacením plateb, které jsou povinné pro každého majitele bytové jednotky. Dluhy za elektřinu ve společných prostorách, do fondu oprav a především za vodu a teplo, které jsou často hrazeny za celý dům, se mohou postupem často díky neplacení jednotlivých členů dostat od tisíců k částkám v řádech desítek a stovek tisíc. 

Dlužné částky, které musí SVJ za odběr služeb zaplatit, musejí být poté hrazeny z finančních rezerv SVJ nebo dalších fondů, nejčastěji fondu oprav. Dochází tím tedy k úbytku prostředků, které jsou určeny na opravu a údržbu domu a díky tomu tedy ještě ke snižování hodnoty bytů v nemovitostech, o které není s náležitou pečlivostí pečováno.

Řádně platící členové družstva tak platí za neplatiče jejich životní náklady a díky tomu nemohou pečovat o svoji nemovitost v takovém rozsahu, v jakém odvádějí pravidelně každý měsíc všechny své platby.

Neplatičům to samozřejmě vyhovuje, nemají důvod danou situaci jakkoliv měnit. SVJ většinou otálí a prodlužuje dobu, po kterou vznikají neplatičům dluhy. Je shovívavé, na neplatiče není dostatečně tvrdé a nesmlouvavé. Tím se dostanou pak neplatiči do situace, kdy už nejsou schopni svůj problém řešit. Dluh narůstá, přihlásí se exekutoři, nemovitost zablokují a přichází období dalších měsíců, kdy neplatič své závazky nehradí a dluh pořád a pravidelně každý měsíc stoupá.

Jediným řešením problematiky neplatičů u SVJ je rychlá a především profesionálně nastavená a vedená komunikace s neplatiči, nalezení důvodů neplacení a následného postupu řešení, které může vést ke konsolidaci dluhů, oddlužení, insolvenci, prodeji nemovitosti nebo dalším úkonům dle potřeb jednotlivých neplatičů.

NEPLAŤTE ZA OSTATNÍ JEJICH DLUHY - NESNIŽUJTE HODNOTU SVÉHO BYDLENÍ - NEDOVOLTE, ABY VÁS OMEZOVALY CIZÍ DLUHY     

Nabízíme všem SVJ služby v oblasti řešení neplatičů a dalších dlužníků:

 • sledování vývoje neplatičů
 • stanovení hranice 'neplatiče" - každý se může krátkodobě dostat do potíží
 • kontaktování neplatiče
 • zjištění jeho dluhů a závazků
 • navržení řešení
 • realizace dohodnutého řešení
 • zbavení "neplatiče"
 • zajištění platícího člena

Výhody pro SVJ:

 • kontrola vzniku zadluženosti
 • předcházení vysoké zadluženosti
 • snížení současné zadluženosti
 • zvýšení efektivity výběru poplatků
 • stabilizace financí SVJ
 • dostatek finančních prostředků na chod nemovitosti
 • žádná finanční zátěž - služby jsou placeny z peněz neplatiče

Výhody pro neplatiče:

 • zastavení zadlužování
 • snížení zadluženosti
 • vyřešení dluhů a případných exekucí
 • nalezení nového adekvátního bydlení

Neváhejte nás pro další informace kontaktovat na tel. čísle 222 561 143, 727 885 679, mailem na lukas.pekarek@magnes.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.