Nebankovní půjčky a úvěry

Dostali jsme se do situace, kdy banka nebo jiná nebankovní instituce odmítla Vaši žádost o půjčku?
My Vám poskytneme finanční hotovost oproti ručení nejen nemovitým majetkem.

Ručení nemovitostí

Na základě aktuálního listu vlastnictví a občanského průkazu Vám poskytneme:

  • krátkodobou půjčku až na 12 měsíců,
  • střednědobou půjčku s dobou splatnosti 1 až 5 let,
  • dlouhodobou půjčku s dobou platnosti 6 až 30 let;

až do výše 70 % ceny nemovitosti. 

Ručení družstevním bytem

Na základě nájemní smlouvy s bytovým družstvem, evidenčního listu s měsíčním předpisem nájmu vydaným bytovým družstvem a platného občanského průkazu Vám poskytneme:

  • krátkodobou půjčku až na 12 měsíců,
  • střednědobou půjčku s dobou splatnosti 1 až 5 let,
  • dlouhodobou půjčku s dobou platnosti 6 až 30 let;

až do výše 60% hodnoty zajišťovaného družstevního bytu.

Odkup družstevního bytu

Nemáte peníze na odkud družstevního nebo městského bytu?

Na základě nájemní smlouvy, evidenčního listu s přepisem měsíčního nájmu, písemnou nabídkou na odkup nebo budoucí smlouvou kupní a dvou dokladů totožnosti Vám poskytneme:

  • krátkodobou půjčku na 12 měsíců až do výše 50 % ceny odkupované nemovitosti.